Privacy

Ronddelinge is een collectief van een aantal fotografen en journalisten met één doel, het nieuws en achtergronden snel en verantwoord met U te delen.

Wat kunt U van ons verwachten; Het nieuws in beknopte vorm weergegeven en een uitgebreide agenda voor de gehele regio.

De regio bestaat uit de gemeenten: Gorinchem, West Betuwe, Molenlanden, Altena, Zaltbommel, Tiel, Culemborg, Hardinxveld, Sliedrecht, Alblasserdam, gedeelte Vijfheerenlanden.

Wij hopen dat U als lezer een actieve rol gaat spelen op deze site. Woont U in één van deze gemeenten en heeft U nieuws, een activiteit te melden of wilt U adverteren , mail naar ronddelinge.

Copyright

Op alle foto- film en video-opnamen en teksten van deze website berust copyright. Wanneer men tekst of beeldmateriaal wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de Webmaster van deze site. Opnamen en tekst, die zonder onze toestemming worden gebruikt, zullen in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven.

Disclaimer

De redactie van Ronddelinge probeert om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de op de website geplaatste informatie. Veel van de informatie wordt door derden aangeleverd (politievoorlichting-voorlichting gemeente- verenigingen). Waar mogelijk wordt deze informatie door de redactie op betrouwbaarheid gecontroleerd. De redactie van Ronddelinge geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen. De redactie is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Ronddelinge en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Ronddelinge. De redactie is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – ten gevolge van het gebruik van de informatie die – hetzij direct hetzij indirect – via de website van Ronddelinge wordt verkregen. Mocht u echter onjuistheden op de website tegenkomen, dan verneemt de redactie dit graag van u, zodat zij deze onjuistheden kan verbeteren, cq. verwijderen.  Mocht u afbeeldingen aantreffen waarop u denkt aanspraken te kunnen maken en die door Ronddelinge zonder uw medeweten zijn geplaatst, dan zal Ronddelinge de afbeelding direct van de door u verstrekte informatie voorzien, cq. van de website verwijderen.

Aangeleverde copy dient rechtenvrij te zijn of eventueel met naamsvermelding auteur. Bij overtreding zullen wij eventuele claims verleggen naar afzender.

© Ronddelinge